Algemene voorwaarden
logo denhalvenvandamme

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.


 1. De deelname is pas geldig na registratie en betaling van het inschrijvingsgeld.
 2. Er zijn géén daginschrijvingen mogelijk.
 3. Er is een annuleringsverzekering van toepassing, inclusief het inschrijvingsgeld. Deze werkt met een afnemende terugbetaling naargelang datum van de annulering.
 4. Een annulering is enkel geldig via mail.
 5. Annuleren voor 1 juni 2019 = inschrijvingsbedrag terug - 15€ administratiekost
 6. Annuleren voor 15 juli 2019 = inschrijvingsbedrag terug - 30€ administratiekost (niet van toepassing op korte afstand)
 7. Annuleren voor 15 augustus 2019 = 50% inschrijvingsbedrag terug
 8. Annuleren voor 1 september 2019 = 30% inschrijvingsbedrag terug
 9. Annuleren na 1 september 2019 = geen inschrijvingsbedrag terugHet doorgeven van de inschrijvingen tussen deelnemers is niet toegelaten!
 10. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 11. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
 12. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is in de inschrijving inbegrepen voor onze deelnemers.
 13. Het wedstrijdnummer moet tijdens de volledige tocht zichtbaar aan de zadelpen van de fiets en de helm bevestigd zijn en elke deelnemer moet steeds een rug- of borstnummer dragen.
 14. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden.
 15. De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort wedstrijden en zullen ondanks de aanwezigheid van signaalgevers en politie toch steeds rekening houden met mogelijk wandel- of autoverkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en de algemene wegcode geldt ten allen tijde.
 16. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.
 17. De prijzenpot en -verdeling kan opgevraagd worden bij de organisator.
 18. Alle prijzengelden worden via overschrijving aan de laureaten overgemaakt.
 19. Wie deelneemt met een gratis inschrijving ontziet zich het recht op eventueel prijzengeld.
 20. Het prijzengeld is niet cumuleerbaar, het hoogste bedrag wordt uitbetaald.
 21. De organisatie engageert zich om de uitslagen van de wedstrijd de dag zelf nog ter beschikking te stellen bij de tijdsadministratie op de markt in Damme.
 22. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Deze mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie.
 23. Door je deelname aan het evenement verklaar je je akkoord met een eventueel gebruik van je foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
 24. De organisatie eigent zich het recht toe deze algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen. Elke wijziging wordt op de facebookpagina van deze organisatie gecommuniceerd.

laatst aangepast op 7 januari 2019

Copyright @ All Rights Reserved - vzw Join2Sport