image
image image image
goede doelen

De vzw “den Halven van Damme” wil bij de organisatie van zijn event niet alleen stilstaan bij het sportieve, maar ook oog hebben voor het sociaal karakter van de sport in de samenleving!

Sport brengt mensen bij elkaar…
Sport houdt een mens gezond…

Helaas is dit niet voor iedereen basis gegeven! Daarom wil onze vzw door middel van een sport-event bij elke editie één of meerdere sociale doelen in de kijker zetten.
We proberen dit event te integreren in een sociaal kader. “Den Halven van Damme” is een event met een sociale weerklank.
Als sponsor geef je je bedrijf een sociale uitstraling, een sponsoring met net dat tikkeltje meer!

Ondersteuning 2012 : OCMW Damme

In samenwerking met het OCMW van de stad Damme schonk de vzw Den Halven van Damme speelgoedpakketten in de kersttijd voor kinderen van kansarme gezinnen.

spermalie foto

Ondersteuning 2013 : Spermalie Brugge

In samenwerking met Dreamland werden er 11 paletten speelgoed geschonken voor kinderen met beperkingen uit Spermalie Brugge.

Ondersteuning 2014 : vzw Cadans Brugge

In samenwerking met Decathlon en Bike World werden 5 fietsen geschonken aan vzw Cadans (Begeleid wonen, mobiele en ambulante ondersteuning voor mensen met een beperking)

cadans foto

Ondersteuning 2015 : JOIN 2 BIKE

We nemen mensen met een ernstige fysieke beperking op sleeptouw. Met onze campage 'Locked In: NOT locked out!' verleggen we onze grenzen en scheren we samen op onze aangepaste tandems onverhoopt hoge toppen.

Een beweegproject met visie ...'Locked In: NOT locked out!':
Dit verhaal begint bij Etienne die, na een herseninfarct, lijdt aan het zogenaamd locked-in syndroom (LIS). Bijna volledig verlamd en enorm gehinderd in zijn verbale communicatie probeert hij zich te handhaven in onze suppersnelle, multi-taskende maatschappij. Velen veronderstellen dat de levenskwaliteit van mensen met LIS niet veel meer voorstelt ... maar niets is minder waar!
We beseffen dat deze mensen torenhoog respect verdienen omdat we bevoorrecht getuige mochten zijn van hun wilskracht en doorzettingsvermogen bij de revalidatie. Overtuigd dat Etienne nog wel een kwaliteitsvol leven kan leiden mits de nodige hulp van zijn omgeving willen wij samen onvermoed hoge toppen scheren.
Met onze campagne, Locked in: NOT locked out!, willen wij bovenstaande boodschap uitdragen. Kunnen we dit mooier in de kijker sporten dan door samen op een aangepaste tandem legendarische Alpencols te bedwingen?

Samen met JOU willen wij helpen dergelijke tandem aan te schaffen.

naar boven